ExpoLift
ExpoLift

Press

Om du arbetar inom media och önskar bevaka mässan och vill pressackreditera dig kan du antingen maila på info@expolift.se eller ringa projektledare Jan Hermansson på telefon 070-5851824.

Välkommen!

En ny fackmässa för alla typer av Accessutrustning på arbetsplatsen!

Accessutrustning som alla typer av liftar, kranar, byggställ- ningar, bygghissar, stegar, teleskoplastare med mera bildar idag lite av en egen bransch. Sektorn har ökat kraftigt un- der det senaste decenniet ifråga om leverantörer, uthyrare och användare. Nu är det dags för en egen branschmässa för sektorn kallad ExpoLift. Premiären är satt till 14-15 september, 2023 på Infracity norr om Stockholm.

Utrustning som hjälper entreprenörer och serviceföretag att “komma åt” och utföra sina tjänster på svåråtkomliga ställen har ökat ordentligt i omfattning under de senaste två decennierna. Olika typer av liftar, byggställningar, arbetsplattformar, teleskoplastare, bygghissar, stegar och så vidare kan innefattas i samlingsnamnet accessutrustning.

ACCESUTRUSTNING BILDAR EN EGEN BRANSCHGRUPP

Produktgruppen har blivit så omfattande med olika typer av tillverkare och varumärken att den nästan bildar sin egen lilla bransch. I Sverige och hela Norden inräknat finns idag ett stort antal leverantörer av accessutrustning. Vi har också våra välkända egna tillverkare. Produkterna inom området accessutrustning är också unika på grund av att de används inom en mängd olika verksamheter. Förutom att accessutrustning som liftar, byggställningar och bygghissar används flitigt inom byggindustrin är förekomsten också bred inom alla andra typer av industri-och servicenäringar, energisektorn, stat, kommun och landsting med mera. Det finns nästan inte en verksamhetssektor där inte någon typ av accessutrustning spelar en viktig roll. Även den privata sektorn använder någon gång då och då accessutrustning av någon typ. Som privatperson handlar det ofta om att man hyr en lift, byggställning eller liknande. Men den störs- ta hyrestagaren av accessutrustning är definitivt bygg- och serviceföretag.

POSITIV RESPONS FRÅN BRANSCHAKTÖRERNA

SCOP AB som publicerar tidningen Svensk Rental har sedan länge haft idén om att skapa en renodlad branschmässa för just accessutrustning. En tydligt riktad och smal mässa just för proffsen inom accessutrustning för hela Norden. Företaget har stor erfarenhet av liknande smala bransch- mässor och har exempelvis sedan 1990-talet arrangerat en branschmässa för demoleringsbranschen. “Tidningen Svensk Rental startade vi i början av 2000-talet och vi har märkt hur kraftigt förekomsten av accessutrustning ökat inom maski- nuthyrningsbranschen sedan vi startade tidningen. Det finns mängder av leverantörer av exempelvis olika typer av liftar och efterfrågan hos kunderna är stor. Dessutom är accessut- rustningsbranschen mycket innovativ. Det händer ständigt nya saker. Liftarna vidareutvecklas i mycket hög takt och modellutbudet är stort”, säger Jan Hermansson som är chef- redaktör för tidningen Svensk Rental.

SCOP AB ställde därför frågan till ett ganska stort antal leverantörer av accessutrustning i Norden om det skulle finnas ett intresse för att medverka vid en renodlad branschmässa för accessutrustning. Svaret från de flesta av leverantörerna var ett klingande JA. Detta trots att det idag finns en stor mängd mässor just inom byggbranschen. Dock är de befintliga mässorna idag väldigt omfattande och täck- er in i princip alla produkter inom bygg- och anläggning. Som utställare är det lätt att försvinna. Tanken med den här mässan för accessutrustningsbranschen är att den skall vara mycket renodlad och avsedd för de verkliga proffsen i branschen. “Det ska vara en branschmässa i ordets rätta bemärkelse som vänder sig till de professionella leverantö- rerna och användarna. På det sättet kommer det också att bli en till formatet ganska liten mässa med hög kvalitet på de som besöker. För oss är det också viktigt att det inte är för dyrt att ställa ut. Vi upplever att många mässarrangö- rer idag ockrar lite på på sina utställare och besökare. Som utställare måste man kunna räkna hem en mässa med god marginal, annars är det ingen idé at ställa ut. Förr var det ganska långt mellan mässorna. Det kunde gå ett par år mellan arrangemangen. Men då fungerade ett mässdelta- gande som en bra marknadsföring för lång tid framöver. Man sålde kanske inte massor på själva mässan men den gav merförsäljning lång tid efteråt. Idag ser det annorlunda ut. Nu är själva mässan ögonblicket då affärerna görs men det vet också mässarrangörerna vilket gjort att kostnaderna runt mässorna skjutit i taket. Och det är ofta inte bara en mässa per år”, säger Hermansson.

NAMNET LANDADE PÅ EXPOLIFT

Med den nya mässidén hoppas man kunna erbjuda ett bra mässupplägg, med hög kvalitet på besökarna och till ett mycket rimligt pris för utställarna.

Mässan skall vara max två dagar och man uppskattar att utställarantalet kommer att hamna mellan 30 till 40 företag. Arrangören har bollat lite namn idéer för mässan fram och tillbaka men har nu landat i namnet “ExpoLift – En bransch- mässa för allt inom accessutrustning på bygget”. Datum för mässanpremiären blir den 15-16 september, 2022 och platsen kom- mer att bli Inframässan, Scandic Infra City i Bredden norr om Stockholm. “Vi har redan bokat in datumen och jag tror att Inframässan är en perfekt lokal. Mässhallen är på 5,000 kvm och sedan finns ett par tusen kvadrat utomhus också. Vi har goda erfarenheter av den här mässlokalen och den ligger dessutom nära Arlanda och även Stockholm city. Scandic-ho- tellet har dessutom god kapacitet för många gäster”, säger Hermansson.

Regelverket runt användning av accessutrustning har skärpts ordentligt i Norden under de senaste åren och här kan mässan också spela en viktig roll för att öka medveten- heten om riskerna och värdet av utbildning.

PRODUKTSORTIMENTET

Men vilka produkter kommer att ställas ut? Från arrangörshåll tror man att det är liftarna som kommer att dominera. Inom produktområdet liftar finns en rad olika produktvarianter som bom-, sax-, pelar, vertikal-, släpvagns-, larvbands-, glas- och lastbilsliftar med mera. Sedan finns olika typer av arbetsplattformar och byggställningar i olika utförande. På ställningssidan finns också rullställningar, målarställningar med mera. Ett viktigt produktområde är också mobilkranarna och särskilt de nya behändiga minikranarna som ökat i intresse hos uthyrarna. Också bygghissarna är en viktig accessutrustning för personal och material på byggarbetsplatsen. Till detta skall sedan läggas teleskoplastarna som idag inte bara används som lastare utan även till lyft och som lift, ofta med en arbetsplattform påmonterad. Till området accessutrustning hör förstås också olika typer av stegar samt ett andra typer av anordningar och utrustningar som underlättar lyft och tranposrt av både personer och material. En viktig del som man kommer att fokusera på under mässan är miljö och säkerhet. Här hoppas man från arrangörshåll att också få kontakt med företag som arbetar med handhavande- och säkerhetsutbildningar för liftar och byggställningar. "Vi hoppas att nya mässan ExpoLift ska bli något som tilltalar branschen och som lockar både utställare och besökare från hela Norden. I nuläget håller vi på med att färdigställa mässsan hemsida www.expolift.se", avslutar Hermansson.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK